PERFORMANS DENETİMİ VE TÜRKİYEDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Yunus Emre ÖZTÜRK

Öz


Performans denetimi (Performance Auditing), verimlilik (efficiency), etkinlik (effectiveness) ve tutumluluk (economy) unsurlarını dikkate alarak hukuka uygunluğu (Regularity Auditj yeterli olarak görmeyen, faaliyetlerin ne şekilde yapıldığını değil ne kadar iyi yapıldığını gösterir. Böylece kişi ve kurumlan ulaştıkları performans düzeyinden sorumlu tutarak, daha iyi bir başarı düzeyine ulaşma açısından ilgili birimlerce tavsiyelerde bulunur. Performans denetimi günümüzde kullanılan çağdaş denetim türlerinden biridir. Performans denetimi, kamu yönetiminin geliştirilmesinde; daha verimli, daha tutumlu, daha etkin bir yönetimin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve kamu faaliyetlerinin (public actions) sonuçlarında iyileşmelere yol açmıştır.

Bu çalışmada genel olarak performans denetimi incelenerek, Türkiye’de uygulanabilirliği 1982 Anayasası, Türk kamu yönetimi anlayışı ve Yeni Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı açısından değerlendirilmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


Etkinlik;Verimlilik; Tutumluluk; Hesap Verebilirlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.