İŞLETMELERDE YETİŞMİŞ İŞGÜCÜ SORUNU VE EĞİTİM

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DİKEN

Öz


Bir işletmede mal veya hizmeti üretmek üzere işçi memur, hizmetli adı altında çalışanların tümü işgören olarak ifade edilebilir, işgörenlerin tümü aynı zamanda işletmenin işgücünü oluştururlar.

Toplumun sosyo-ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan işletmelerde mal veya hizmet üretmek için işgücü faktörü önemli bir yere sahiptir. Firmalar dışardan personel almaktan önce kendi iç kaynaklarından yararlanmak yoluna giderler. Firma kültürü ve yapısını bilen personelin eğitilmesi, onlara belli nosyonlar kazandırılması durumunda hedeflenen amaca daha rahat ulaşılabilir.

Gerek iç kaynaklardan gerekse dış kaynaklardan yararlanılsın, işletmelerin mutlaka eğitim olgusuna eğilmeleri, personeli geliştirici programlar yapmaları gerekmektedir.

Personel ihtiyacının ışığında eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim amaçlarının somutlaştırılması, bunun programının yapılması ve öğretim metotlarının seçiminin yanında bu programın uygulanması gerekir.

Firmada personel devrinin yüksek oluşu her zaman işletmenin aleyhine bir durumdur. Bu yüzden yöneticiler, personeli bir yandan nitelikli hale getirmeye çalışırken, diğer yandan onların uzun sürede hatta mümkünse ömür boyu istihdam etmenin yollarım aramalıdırlar. Bu durumu etkileyen faktörlerin başında ulaşım problemleri, işin niteliği, kötü çalışma koşulları, ücretlendirme sistemi, üretim sisteminde bireylerin konumlan, yöneticilerin liderlik vasıflan gelmektedir.

 


Anahtar Kelimeler


İşgüc;, Yetişmiş işgücü; Eğitim, Eğitim süreci; İşgören Devri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.