1980-2003 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARI

Cansel SEYMEN OSKAY

Öz


Bir çok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de bütçe açıklan, önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bütçe harcamalarının bütçe gelirlerini aşması durumunda bütçe açık vermektedir. Bütçe harcamalarının aşın artmasında transfer harcamalannın önemi büyüktür. Son yıllarda bütçenin niteliği değişmekte ve ekonomide önemli etkiler yaratmaktadır. Bu çalışma 1980-2003 döneminde bütçe açığının gelişimini incelemeye yöneliktir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.