İKTİSADİ KALKINMADAKİ ÖNEMİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1985-1999)

Murat ÇETİNKAYA

Öz


Turizm ülkelerin gelişme çabalarına paralel ve onun bir uzantısı olarak, birinci derecede önem verilen bir sektör haline gelmiştir. Turizm sektörüne, daha önceki yıllardan itibaren gereken önem ve önceliği veren ülkelerde, bu faaliyet kolunun milli gelir ve ödemeler dengesine sağladığı yararlar, pek çok ülkeyi, turizm sektörünün gelişmesi için yeni imkanlar yaratmaya zorlamıştır. Gelişmekte olan ülke olan Türkiye’mizde ülkelerin bu derece ilgisini çeken, karşılaşılan ekonomik sorunların hafifletilmesinde ve dar boğazların aşılmasında bir ekonomik politika aracı olarak kabul edilen turizm, yarattığı ekonomik etkilerini genelde ve Türkiye düzeyinde araştırılması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. ^


Anahtar Kelimeler


İKTİSADİ KALKINMA

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.