Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe ve İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce dir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir.
Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. 


 

 

Yayın Sıklığı

Yılda 2 kez

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Yayım Kurulu

Doç. Dr. Yaşar SEMİZ -

Doç. Dr. Ömer AKDAĞ -

Doç. Dr. Hakkı Mümin AY

Doç. Dr. Ali ERBAŞI

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEKİN

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Y. Ayşegül OĞUZ


Yrd. Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT (Selçuk Üniversitesi),

Prof. Dr. Ahmet AY (SelçukÜniversitesi),

Prof. Dr. Berna TANER (Dokuz Eylül Üniversitesi),

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi),

Prof. Dr. Kemalettin CONKAR (Afyon Kocatepe Üniversitesi),

Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR (Selçuk Üniversitesi),

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR (Kırıkkale Üniversitesi),

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN (Gazi Üniversitesi),

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU (Balıkesir Üniversitesi),

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA (Necmettin Erbakan Üniversitesi),

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU(Atatürk Üniversitesi),

Prof. Dr. Rıfat İRAZ (Selçuk Üniversitesi),

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi),

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Abdullah KARAMAN (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Ali ERBAŞI (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Ali ŞAHİN (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Aşina GÜRERARSLAN (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Caner ARABACI (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Cemal GÜVEN (Necmettin Erbakan Üniversitesi),

Doç. Dr. H.Tuğba EROĞLU (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Hakkı Mümin AY (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Hikmet ULUSAN (Bozok Üniversitesi),

Doç. Dr. Mete SEZGİN(Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Mikail ALTAN (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr.Muhammet BEZİRCİ (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR (AfyonKocatepe Üniversitesi),

Doç. Dr. Ömer AKDAĞ (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Şafak ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Tahsin KARABULUT (Necmettin rbakan Üniversitesi),

Doç. Dr. Tugay ARAT (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Vural ÇAĞLAYAN (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Yaşar SEMİZ (Selçuk Üniversitesi),

Doç. Dr. Yunus CERAN (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEKİN (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜVENEK (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Hayriye SAĞIR (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İLERİ (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE (Erciyes Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Oktay AKTÜRK (Ahi Evran Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Semih BÜYÜKİPEKÇİ (Selçuk Üniversitesi),

Yrd. Doç. Dr. Y. Ayşegül OĞUZ (SelçukÜniversitesi),

Dr. Duygu İLKHAN SÖYLEMEZ (Selçuk Üniversitesi),

Dr. Betül GARDA (Selçuk Üniversitesi)