SERBEST PİYASA EKONOMİSİ VE DEVLETİN REGÜLASYONU

Serdar ALTINOK, Ahmet AY, Hakan AC ET

Öz


Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, piyasa aksaklıkları nedeniyle, devlet belli piyasalara müdahale etmektedir.

Devlet müdahalesi, 1970'li yılların sonlarına kadar birçok ülkede bazı sektörlerin kamu tarafından tekel olarak işletilmesi, ABD'de ise özel işletmelerin regülasyonu şeklinde yürütülmüştür. Bu makalede, ekonomik etkinliğin serbest rekabet piyasalarında oluşumu, ekonomik etkinliğin serbest rekabet şartlarında sağlanamadığı durumlar ve piyasanın başarısızlığını gidermeye yönelik devlet müdahalesi gereğinin ve araçlarının gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda regülasyonu ve miktarını, hangi maların regüle edildiğini hangilerin edilmediğini, kimlerin regülasyondan faydalandığını, endüstriler ve firmaların nasıl regüle edileceği ve benzeri soruların cevabı aranacaktır.

 


Anahtar Kelimeler


Dışsal ekonomiler; ekonomik etkinlik; regülasyon;deregülasyon.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.