TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İleri

Öz


Belirli olaylar kişinin çalışma hayatından uzaklaşmasına, çalışma gücünde kayba sebep olmaktadır. Kişinin gelir devamlılığını bozan ve çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermesine engel olan faktörlere risk adı verilmektedir. Tehlike (risk) kavramı; sosyal güvenliğin temel kavramlarından olup, kısaca sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran sebeplerdir. Tehlikeler insanlık tarihi ile yaşıttırlar. Bu nedenle sosyal güvenlik en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplum için bir ihtiyaçtır.

Gelir devamlılığını olumsuz yönde etkileyen tehlikelere karşı insanlık, tarihinin her döneminde mücadele etmiş, karşı koymaya çalışmıştır. Tehlikeye karşı yapılan mücadelede temel amaç gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi mümkün veya muhtemel riskler sonucu insanın ihtiyaç içerisine düşmesini, gelirinin kesilmesini önlemek veya durumlarını düzeltmelerini sağlayıcı tedbirlerin önceden alınmasını temin eden düzeni kurmaktır.

Sosyal güvenlik esas itibariyle tehlikelerin gelir kesilmesi veya gelir eksikliği olarak ortaya çıkan zararlarından kurtarıcı bir sistemdir. Sosyal güvenlik bir ülkede yaşayan herkese mesleki, sosyo-ekonomik ve psikolojik tehlikelere karşı korunmayı amaç edinir.

Çalışmamızda, sosyal güvenlik kavramını, sosyal güvenlik sisteminin araçları, tarihçesi ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi incelenmeye çalışılacaktır


Anahtar Kelimeler


TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK ;SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.