6-12 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNLÜKLERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: Konya İlköğretim Okullarında Yapılan Bir Araştırma

Şerife Gülcü YILDIZ

Öz


Konya İli Merkez ilçelerindeki altı on iki yaş grubu öğrencilerin giydiği okul önlüklerinin, vücut hareketleri ile uyumunun ergonomik açıdan değerlendirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmuştur.

Araştırmanın örneklemi; Konya ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarının sosyo-ekonomik düzeyi saptanarak, küme örnekleme yöntemi ile 205 ilkokul arasından 20 ilköğretim okulu seçilmiştir.

Araştırmada okul önlüklerinin ergonomik açıdan değerlendirilmesi konusunun seçimindeki amaç, okul çağı gelişme dönemindeki çocukların zamanlarının büyük bir bölümünü okul önlükleri içerisinde geçirmeleridir. Okul önlüklerinin, bu geçirdikleri zaman sürecinde vücutlarına uyum ve kullanım kolaylığı sağlanabilmesi açısından konu değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Öğrencilerin bir çoğu, hali hazırda kullanılan okul önlüklerinden ergonomik nitelikler doğrultusunda memnun oldukları tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


6-12 YAŞ GRUBU ;ÖĞRENCİLERİNİN; OKUL ;ÖNLÜKLERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: Konya; İlköğretim ;Okullarında Yapılan; Bir Araştırma

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.