BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

Murat Bay

Öz


Türkiye’de bankacılık sektörü 2008 küresel fınans krizinden etkilenmiştir. Bu olumsuz etki bireysel kredilerde olduğu gibi mevduat yapısında, aynı zamanda aktiflerin içindeki menkul kıymet kaleminde gerçekleşmiştir. Makro ekonomik daralmanın yaşandığı 2009 yılında kamuya düşen görevlerden birisi piyasanın ihtiyacı olan para ve teşvik politikalarını hayata geçirmektir. Araştırma konusu Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları üzerinedir. Araştırmaya alınan 11 mevduat bankası Türk bankacılık sektörünün, mevduat açısından %91.2, krediler açısından %89, aktif büyüklüğü açısından %90.1’ini temsil etmektedir. Araştırmada önce bankaların etkinlik değerleri hesaplanmış sonra risk analizi yapılmıştır. 2006-2007 yıllarında takipteki kredileri artan bankaların etkinlik değerleri azalmıştır. Dolayısıyla etkinlikleri azalan bu bankaların verdikleri kredi miktarları azalmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bankacılık Sektörü; Etkinlik; Risk

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.