HASTANELERDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI S.Ü. MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Yasemin SOYLU, Hüseyin İLERİ

Öz


Sağlık sektöründe hızla ilerleyen gelişmeleri takip edebilmek kadar bu gelişmeleri sağlık işletmelerine uygulamak da oldukça önemlidir. Burada kuşkusuz en önemli unsur hastane yönetimi ve yönetimin stratejik yönetim sürecini uygulama başarısıdır. Stratejik yönetimin en önemli görevi işletmenin stratejik yönlerini göstermek, kaynakların öncelikli kullanılmasına rehberlik etmek, mükemmellik standartlarını belirlemek olarak sıralanabilir. Bu durum göz önüne alındığında, sağlık kurumu yöneticisi kurumunun ulaşması gereken standartları belirleyebilmeli ve bunu yaparken de içinde bulunduğu zamanın değil, tüm ülke de stratejik sağlık planlamasıyla ortaya konulan hedefleri göz önüne almalı ve kendi kurumunda bu hedefleri yakalamaya çalışmalıdır. Bu amaçla çalışmada bir sağlık kuruluşu olan Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kurumunda uygulanan stratejik yönetimin boyutları ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Strateji; Stratejik yönetim süreci; Sağlık işletmeleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.