Akaryakıt Firmalarının Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi

Nilüfer Canöz

Öz


Sanayi devrimi öncesinde üretimin zor ve kıt olması işletmelerin insanlar nezdinde kabulünü kolaylaştırırken; Yirmi birinci yüzyılı yaşadığımız bu çağda artık işletmelerin sadece üretimleri, ya da üretim kaliteleri onların beğenilip, kabul edilmelerinde yeterli olmamaktadır. Onların yanında daha başka özelliklerde aranır duruma gelmiştir. Örneğin işletmenin içinde yaşadığı topluma faydalı olması; eğitim, spor ve sanat gibi konulara destekler vermesi, şeffaflaşması bu beklentilerden bazılarıdır.

Türkiye’de faaliyette bulunan akaryakıt firmaları da toplum desteğini kazanmak için topluma faydayı esas alan etkinlik olan sosyal sorumluluk çalışmalarına yoğun şekilde yönelmektedirler. Ancak bu sosyal sorumluluk çalışmalarının hangilerinin daha fazla tercih edildiğinin ve web sayfaları aracılığıyla hedef kitlelere nasıl ulaştırıldığının araştırılması gerekmektedir.  Bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2014 yılı Petrol Piyasası Sektör Raporunda, akaryakıt satış oranına göre, pazar payı en yüksek olan ilk beş firmanın sosyal sorumluluk çalışmaları, bu çalışmada içerik analizi yöntemiyle analize tabi tutulmuştur.

Firmaların son beş yılda yapmış oldukları ve web sayfalarında yer verdikleri çalışmalarla sınırlandırılan çalışmada; akaryakıt firmalarının çoğunlukla “ekoloji ve çevre” ile ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına yöneldikleri, faaliyetlerde çoğunlukla işbirlikçi düzeyi tercih ettikleri, faaliyetlerle ilgili bilgi mesajlarını metin halinde web sayfalarında gösterdikleri ve bu bilgilere webdeki alt sayfalardan ulaşılabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Akaryakıt Firmaları; İletişim; Halkla İlişkiler; Sosyal Sorumluluk; Sosyal Sorumluluk Çalışmaları; Web Sitesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.