Yerel Yönetimler İçin "Akıllı Şehir" Stratejileri: Konya Türkiye Örneği

Fatih Mangır

Öz


Büyükşehirler her dönem tüm vatandaşların ve yöneticilerin önemli derecede dikkatini çekmişlerdir. 21.yy da hem ekonomik hem siyasi açıdan tüm yerel yönetimler için daha çok dikkat ve daha iyi göç politikaları gerekmektedir. 21. Yy da değişen talebin karşılanması daha iyi yasam için karşılaşılan temel sorundur. Bu ihtiyacı karşılamak için akilli şehir projeleri ve regülasyonları oluşturmak, vatandaşların daha iyi yasam sağlamaları ve yerel hükümet kararlarının teknoloji kullanarak alınmasına hizmet edecektir. Türkiye de Akilli şehir projeleri Avrupa Birliği ve ABD den daha azdır. Bunun temel nedeni fon ve nitelikli beşeri sermaye eksikliğidir. Konya İç Anadolu bölgesinde 40.814 km2 alana yerleşmiş ve 2,1 milyon nüfusu ile Türkiye nin en büyük 7. şehridir. Yıllardır Konya Büyükşehir belediyesi bu eksikliği gidermek için teknolojiye ve dijital sistemlere yatırım yapmaktadır. Bu çalışmada, küreselleşmeye karşı daha iyi yönetim için yeni bir çözüm olan akilli şehir kavramı tanımlanacak daha sonra Türkiye de akilli şehir projeleri Konya özelinde detaylı olarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Küreselleşme, Akıllı şehir, Türkiye, Konya Büyükşehri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alcatel Akıllı Kent piyasa Analizi (2012), http://www2.alcatel-lucent.com/knowledge-center/admin/mci-files-1a2c3f/ma/Smart_Cities_Market_opportunity_MarketAnalysis.pdf, (09.09.2015)

American Planing Association, APA, (2/015), “Smart Cıtıes And Sustaınabılıty Inıtıatıve”, https://www.planning.org/, (06.01.2016)

Angelidou , M., (2014) “Smart city policies: A spatial approach,” Cities , 41, S3-S11

Balkin, J.M. (1999), “How mass media simulate political transparency”, Cultural Values, 3(4), 393-413.

Bansal, Neha, Shrivastava, Vineet, Singh, Jagdish (2015), “Smart Urbanization – Key to Sustainable Cities”, Real Corp , Tagungsband 5-7 May 2015,Ghent, Belgium.

Brynjolfsson, E. Ve McAfee, A. (2014), The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, New York.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011), “Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Ve Eylem Planı Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı”, https://www.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/uyum_stratejisi_eylem_plani_TR.pdf, (07.02.2016)

Dobbs, R., Manyika, J. Ve Woetzel, J. (2015), No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All The Trends, Public Affairs, New York.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N. ve Meijers, E. (2007), “Smart Cities – Ranking of European Medium-Sized Cities”, Research Report,

Glaeser, E. (2011), Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, The Penguin Press, New York.

Güney, Caner, Doğru, A. Özgür, Başaraner, Melih, Çelik, Rahmi Nurhan , Uluğtekin, Necla (2013), ” Tucbs’ye Giden Yolun Neresindeyiz? Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyap Isı İçin Nasıl Devam Etmeliyiz?”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11 -13 Kasım, Ankara

İpekten, B.O. (2006), “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 385-408

Jacobs, J. (1992), The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York.

Kaygısız, Z. Ve Girginer, N. (2011), “Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 6(2): 309‐342

KENTGES (2010- 2023), “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı”, http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/kentges_2013_faaliyet_raporu.pdf, (01.01.2016)

KENTGES, 2013. http://www.kentges.gov.tr. , (02.02.2016)

Lepuschitz, Katrin ve Pisano, Umberto (2014), “Mapping Urban Sustainable Development in Europe and Beyond”, ESDN Case Study No:15

http://www.yerelnet.org.tr, (05.07.2015)

Pisano, G.P. ve Shih, W. C. (2012), Producing Prosperity: Why America Needs Manufacturing Renaissance, Harvard Business Review Press, Boston.

Şahin, Ali (2014) Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E- Devlet, 2. Baskı, Atlas Akademi Yayınları, Konya

TMOMB (2008), “Dünyada Ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a551829d50f1400_ek.pdf, (06.02.2016)

Türkiye Bilişim Derneği (2013), “Bilişim Kentleri Klavuzu”, http://www.tbd.org.tr/usr_img/raporlar/BK-KILAVUZ-SON.pdf, (02.02.2016)

Vienna University of Technology, Vienna, Austria, http://www.smart-cities.eu/ download/smart_cities_final_report.pdf, (01.03.2016)

Voula Mega and Jørn Pedersen (1998) “Urban Sustainability Indicators , European Foundation For The Improvement Of Living And Working Conditions, http://eurofound.europa.eu/ pubdocs/1998/07/en/1/ef9807en.pdf, (07.02.2016)

Yasseın, Muneer Banı, Al-Maolegı Mohammed, Yaser Khamayseh, Krstıc Dragana, Aljawarneh Shadı (2015), “Intelligent Transportation System for Crowded Streets Using Short Range Wireless Technologies”, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2015/Konya/ACS/ACS-16.pdf/, (01.02.2016)

http://www.konyateknokent.com.tr/d/f/hizmet_yatirimkilavuzu_ing.pdf, (01.02.2016)/


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.